Bánh dẻo đậu xanh Kinh Đô, 39K

đăng 03:25, 20 thg 8, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền

Bánh dẻo đậu xanh Kinh Đô

  • Mã: 86 
  • Trứng:0
  • Trọng lượng:180g

95_Bánh dẻo hạt sen Cái 180 40
60_Đậu xanh (0 trứng) Cái 150 42
93_Bánh dẻo đậu xanh (1 trứng) Cái 180 44
92_Bánh dẻo hạt sen (1 trứng) Cái 180 46
61_Đậu Xanh (1 trứng) Cái 150 47
71_Sữa Dừa (1 trứng) Cái 150 47
R1_Đậu đỏ (1 trứng) Cái 150 47
51_Hạt sen (1 trứng) Cái 150 48
L1_Đậu xanh lá dứa (1 trứng) Cái 150 48
M1_Khoai môn (1 trứng) Cái 150 48
T1_Hạt sen trà xanh (1 trứng) Cái 150 50
40_Thập cẩm lạp xưởng (0 trứng) Cái 150 50
91_Bánh dẻo thập cẩm (1 trứng) Cái 180 50

Comments