Thập cẩm lạp xưởng (1 trứng) Kinh Đô, 56K

Bánh Lạp xưởng ngũ hạt 1 Trứng Kinh Đô


Mã Sản Phẩm : 41

Danh Mục : Bánh Nướng (1 Trứng)

Mô Tả : Bánh nướng 1 trứng Thập cẩm lạp xưởng

Giá bán lẻ : 56,000 đ
Comments