Yến sào Khánh Hòa


 • Bánh trung thu Yến sào 120g, hộp 2 bánh nhân mềm, 148K Sản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa.          Với các thành ...
  Được đăng 14:46, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Bánh trung thu Yến sào 120g, hộp 2 bánh nhân mềm, 154K Sản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa.          Với các thành ...
  Được đăng 14:39, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Bánh trung thu Yến sào 200g, hộp 1 bánh nhân thập cẩm, 110K Sản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa.          Với các thành ...
  Được đăng 14:32, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Bánh trung thu Yến sào 200g, hộp 1 bánh nhân mềm, 94K Sản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa.          Với các thành ...
  Được đăng 14:42, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Bánh trung thu Yến sào 120g, hộp 1 bánh nhân thập cẩm, 68K BTT Yến sào 120g Hộp 1 bánh nhân thập cẩmSản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực ...
  Được đăng 14:35, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
 • Bánh trung thu Yến sào 120g, hộp 1 bánh nhân mềm, 65K Sản phẩm Bánh trung thu cao cấp yến sào được sản xuất tại Nhà máy Thực phẩm cao cấp trực thuộc Công ty Yến Sào Khánh Hòa.          Với các thành ...
  Được đăng 14:31, 6 thg 9, 2014 bởi Đỗ Thế Hiền
Hiển thị bài đăng 1 - 6trong tổng số 6. Xem nội dung khác »